Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2021

Můžeme ovlivnit:

👉 co se nám v životě děje?

👉 události, které k nám přicházejí?

👉 jak se k nám chovají druzí lidé?

👉 co a jak prožíváme?

 

Ve videu mluvím o ✨ PŘEPISU LIMBICKÉHO OTISKU – online workshopu a vedené meditaci, která dokáže Tvé prožívání proměnit...