Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2023

Jaké bylo Tvoje dětství? A jak pracovat se šrámy na duši, když naše zkušenosti nebyly úplně ideální?

 👉 Projdi hlubokou vnitřní transformací a zvol si, jakou cestou se vydáš. Během online workshopu a vedené meditace si znovu projdeš životní fáze od narození až po dospělost, a budeš mít možnost "přepsat" ty, které nebyly ideální nebo byly bolestné: https://www.denisapaleckova.cz/kurzy-seminare/online/prepis-limbickeho-otisku/