Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 11, 2024

Předcházející rok, který patřil vodnímu Zajíci, byl pro mnoho lidí velmi náročný. A já jsem to viděla i ve své práci, že opravdu vztahy dostávaly zabrat. Jaký bude rok dřevěného Draka? Více v audiu.

Chceš v tomto roce podpořit, aby se Ti záměry a přání plnily? Pak Tě možná bude zajímat...


Feb 9, 2024

👉 V tomto audiu mluvím o 3 chybách, které děláme, že nežijeme to, co bychom si přáli… a pak naše vztahy, s.ex, kvalita života vypadají jinak, než bychom si přáli. 

Mé několikaleté zkušenosti s vědomou tvorbou života jsem vložila do online kurzu JAK ŽÍT SVÉ SNY - Začni žít hojnost...