Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 31, 2022

Prostředí a vztahy, ve kterých vyrůstáme a které žijeme, jsou pro nás realitou a normou, na kterou jsme zvyklí. Často do té míry, že si ani neuvědomujeme, že nám škodí.

👉 Jaké kroky tedy udělat proto, abychom se vymanili z nezdravé vztahové dynamiky, kterou máme natolik zažitou, že ji považujeme za běžnou a normální?

👉 Jak změnit TOXICKÝ VZTAH?

Mezi dvěma modely:

✔️ vztahem s tyranem, který se nezmění a je třeba z takového vztahu odejít a

✔️ nezdravou a bolavou vztahovou dynamikou, kterou lze napravit, je velmi tenká hranice.

👉 Jak poznat, zda má vůbec smysl usilovat o nápravu?

👉 Jak začít reagovat jinak než doposud a vytvořit si odstup a nadhled?

👉 Jak se podívat na vztah, ve kterém žijeme, jinýma očima?

Pokud máme určitá negativní přesvědčení o sobě sama, pravděpodobně vstoupíme do vztahu, který nás bude v tomto přesvědčení utvrzovat – podvědomě se v tom cítíme „doma“. Protože my sami dáváme nevědomě návod, jak s námi mohou druzí zacházet – skrze naše jednání, ale také neverbální komunikaci (držení těla, pohled…). Často jsme už v dětství zažívali pouze PODMÍNĚNOU lásku a to jsme přijali jako normu.

🗝️ KLÍČEM ke změně, je:

❤️ být sami sobě tou nejlepší oporou a podporou a

❤️ dosycovat lásku i tam, kde se nám jí nedostávalo.

🥰 Vytvořit si láskyplný a podporující vztah k sobě.

A právě proto je tu můj 4týdenní transformační online program pro ženy s mým živým provázeným ❤️ LÁSKA JE TVŮJ ZDROJ ❤️ - https://www.denisapaleckova.cz/kurzy-seminare/online/laska-je-tvuj-zdroj/